GDPR – Persondataforvaltning

Posted on

Persondatapolitik

For at du/i kan indgå en aftale med Fyns Drone Service, er der brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr.  
  • Email adresse.

En aftale kan kun indgås skriftligt, email eller via kontaktformular på hjemmesiden.
Registrering af personoplysningerne er nødvendig for at kunne levere den aftalte ydelse.
Personoplysningerne registreres hos Fyns Drone Service og opbevares i fem år, jf. Bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige ved Fyns Drone Service er : Frank Hansen
De registrerede oplysninger videregives eller sælges aldrig til tredjepart.
Som registreret hos Fyns Drone Service har du/i altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du/i har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om kundeforholdet.
Disse rettigheder har du/i efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: (info@fynsdroneservice.dk).

Hvordan lagres personoplysningerne og det fotografiske materiale.


Personoplysninger og fotografisk materiale lagres på Fyns Drone Service beskyttede server og er kun tilgængelig for den dataansvarlige.
Personoplysninger opbevares i 5 år og fotografisk materiale opbevares i 5 år, hvorefter det slettes.

Betingelser : Kommercielt og privat brug.


Inden en opgave igangsættes, udfyldes der en skriftlig samtykkeerklæring, som bl. a. indeholder en aftale om hvorvidt det fotografiske materiale må/kan bruges kommercielt, offenligt fremvisning, ophavsret og copyright rettigheder.